"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy węgla kamiennego w 2013 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 10.01.2013 r.