Zarządzenie nr FB.00501.341.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu r

Zarządzenie nr FB.00501.341.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 stycznia 2013 r.

 

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu  otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2013 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011r., Nr 25, poz. 572) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2013 r.:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota dotacji- wnioskowana

1.

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Mosina

Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN
i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych
z zakresu piłki nożnej pięcioosobowej

8 500,00

2.

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Mosina

Realizacja szkolenia piłkarskiego dla dzieci i młodzieży oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN

4 000,00

3.

Klub Sportowy „1920 Mosina"

Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN
i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych
z zakresu piłki nożnej jedenastoosobowej

106 000,00

 

4.

Mosiński Klub Żeglarski

Edukacja żeglarska

3 000,00

5.

Mosiński Klub Żeglarski

Mistrzostwa Gminy zakładów pracy Gminy Mosina w żeglarstwie

800,00

6.

Mosiński Klub Żeglarski

Cykl 6 Regat Żeglarskich o Puchar j. Łódźko- Dymaczewskiego

1 000,00

7.

Klub Sportowy „Akademia Judo"

„Przez Judo do Olimpijczyka- szkolenie dzieci i młodzieży Gminy Mosina w judo

4 000,00

8.

Uczniowski Klub KROTOWSKI

Organizacja zajęć z piłki ręcznej chłopców

1 000,00

9.

Uczniowski Klub KROTOWSKI

Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- rzut oszczepem

1 000,00

10.

Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI

Organizacja zajęć z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców

2 000,00

11.

Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team

Szkolenie dzieci i młodzieży z Teakwondo Olimpijskiego

3 000,00

12.

Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki siatkowej

4 000,00

13.

Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka

X Otwarty Turniej Wiosny- Formacji Tanecznych i Solistów

3 000,00

14.

Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka

Sekcja tańca i aerobiku

5 500,00

15.

Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka

Sekcja piłki nożnej

4 000,00

16.

Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka

Sekcja piłki siatkowej

39 200,00

 

RAZEM

190 000,00

 

2. Środki finansowe w wysokości 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2013.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.