Zarządzenie nr BR.00501.344.2013 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.344.2013.PDF