Uchwała Nr XLII/285/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2013

Uchwała Nr XLII/285/13.PDF