Uchwała Nr XLII/287/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XLII/287/13.PDF