Uchwała Nr XLII/289/13 zmieniająca uchwałę o dotacjach dla: publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolne

Uchwała Nr XLII/289/13.PDF