Uchwała Nr XLV/297/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Leszczyńskiej i Jarzynowej w Mosinie oraz terenu parku gminnego "Strzelnica

Uchwała Nr XLV/297/13.PDF
Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XLV/297/13.JPG
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/297/13.PDF
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/297/13.PDF