Uchwała Nr XLV/299/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Czapurach

Uchwała Nr XLV/299/13.PDF