Uchwała Nr XLV/302/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2012 rok

Uchwała Nr XLV/302/13.PDF