Uchwała Nr XLVII/312/13 w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych

Uchwała Nr XLVII/312/13.PDF

(Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 17/993/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. stwierdziło nieważność paragrafu 6 ust. 1 pkt 6, paragrafu 7 i paragrafu 8 ust. 2 niniejszej uchwały)