Zarządzenie Nr OW. 00501.418.2013 MK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyci

Zarządzenie Nr OW. 00501.418.2013 MK

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 lipca  2013 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust.2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

 

I. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Anny Sikory, nauczycielki Zespołu Szkół w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2.  Anetta Szurkowska- przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN

5. Alicja Trybus - dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie

6. Elżbieta Wiszniewska - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

- 22 lipca 2013 r.

 

II.  Komisja Egzaminacyjna dla Pani Anny Arlt-Stelmachowskiej, nauczycielki Zespołu Szkół w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2.  Anetta Szurkowska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN

5. Alicja Trybus - dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie

6. Elżbieta Wiszniewska - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

- 22 lipca 2013 r.

 

III.  Komisja Egzaminacyjna dla Pani Izabeli Potockiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2. Anetta Szurkowska  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN

5. Arkadiusz Jurek - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

- 22 lipca 2013 r.

 

IV.  Komisja Egzaminacyjna dla Pani Elżbiety Kaczmarek, nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2. Anetta Szurkowska  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN

5. Arkadiusz Jurek - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

- 22 lipca 2013 r.

 

V.  Komisja Egzaminacyjna dla Pani Magdaleny Grosy, nauczycielki Gimnazjum
w Pecnej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2. Anetta Szurkowska  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN

5. Lidia Szyrej - dyrektor Gimnazjum w Pecnej

- 22 lipca 2013 r.

 

VI.  Komisja Egzaminacyjna dla Anny Szajek, nauczycielki w Przedszkola w Wiórku, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2. Anetta Szurkowska  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN

5. Dominika Bąbała - dyrektor Przedszkola w Wiórku

- 22 lipca 2013 r.

 

VII.  Komisja Egzaminacyjna dla Pauliny Mani, nauczycielki w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2. Justyna Kasprzak-Rzeźniczak - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN

4. Janusz Judziński - ekspert MEN

5. Kamila Bilska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie

- 23 lipca 2013 r.

 

VIII.  Komisja Egzaminacyjna dla Małgorzaty Bem, nauczycielki w Gimnazjum nr 1
w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2. Justyna Kasprzak-Rzeźniczak - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN

4. Janusz Judziński - ekspert MEN

5. Ewa A. Szymańska - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Mosinie

- 23 lipca 2013 r.

 

IX.  Komisja Egzaminacyjna dla Joanny Konary, nauczycielki Zespołu Szkół
w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2.  Justyna Kasprzak-Rzeźniczak - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN

4. Janusz Judziński - ekspert MEN

5. Alicja Trybus - dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie

- 23 lipca 2013 r.

 

X.  Komisja Egzaminacyjna dla Pani Eweliny Postaremczak, nauczycielki Zespołu Szkół w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2.  Justyna Kasprzak-Rzeźniczak - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN

4. Janusz Judziński - ekspert MEN

5. Alicja Trybus - dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie

- 23 lipca 2013 r.

 

XI.  Komisja Egzaminacyjna dla Pani  Małgorzaty Jankowiak, nauczycielki Gimnazjum w Pecnej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2.  Justyna Kasprzak-Rzeźniczak - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN

4. Janusz Judziński - ekspert MEN

5. Lidia Szyrej - dyrektor Gimnazjum w Pecnej

- 23 lipca 2013 r.

 

XII.  Komisja Egzaminacyjna dla Pana Wojciecha Morawskiego, nauczyciela Gimnazjum w Pecnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2.  Justyna Kasprzak-Rzeźniczak - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN

4. Janusz Judziński - ekspert MEN

5. Lidia Szyrej - dyrektor Gimnazjum w Pecnej

- 23 lipca 2013 r.

 

 

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.