Uchwała Nr LII/354/13 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Uchwała Nr LII/354/13 (część nr 1).PDF
Uchwała Nr LII/354/13 (część nr 2).PDF
Uchwała Nr LII/354/13 (część nr 3).PDF
Uchwała Nr LII/354/13 (część nr 4).PDF