Uchwała Nr LII/359/13 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014”

Uchwała Nr LII/359/13.PDF