Uchwała Nr LII/365/13 w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Daszewicach imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Uchwała Nr LII/365/13.PDF