"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego w roku 2014 do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zamawiajacego

 Ogłoszenie o zamówieniu nr 528034-2013 z dnia 19.12.2013

siwz

Załącznik nr 1 do siwz

Załącznik nr 2 do siwz

Załącznik nr 3 do siwz

Załącznik nr 4 do siwz

Załacznik nr 5 do siwz

Załącznik nr 5a do siwz

Załącznik nr 6 do siwz

Załacznik nr 7 do siwz

Załacznik nr 8 do siwz