Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego w 2014

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 31.12.2013 r.