Zarządzenie Nr GG.00501.213.2012.BT z dnia 28 marca 2012r. w sprawie Świetlic Wiejskich zlokalizowanych na terenie Sołectw Gminy Mosina

Zarządzenie Nr GG.00501.213.2012.BT z dnia 28 marca 2012r. w sprawie Świetilc Wiejskich