"Zakład Usług Komunalnych " sp. z o.o. w Mosinie Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy węgla kamiennego w 2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 37604-2014 z dnia 03.02.2014 r.

siwz

Załącznik nr 1 do siwz

Załącznik nr 2 do siwz

Załącznik nr 3 do siwz

Załącznik nr 4 do siwz

Załącznik nr 5 do siwz

Załącznik nr 5a do siwz

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 7 do siwz