Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego grzewc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.02.2014 r.