Zarządzenie Nr IN.00501.597.2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejski

Zarządzenie Nr IN.00501.597.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Na podstawie art. 184 § 1 ust. 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§1

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 z siedzibą w Zespole Szkół w Mosinie - ul. Krasickiego 16, odwołuje się, Pana Szymona Kędziora. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.

§2

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 z siedzibą w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie - ul. Dworcowa 4, odwołuje się Panią Agnieszkę Budna. Powodem odwołania jest złożenie oświadczeń o rezygnacji z członkostwa w Komisji.

§ 3

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 z siedzibą w Zespole Szkół w Mosinie - ul. Sowiniecka 75, odwołuje się Panią Annę Kędziora. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2014 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości.