Zarządzenie Nr IN.00501.600.2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejski

Zarządzenie Nr IN.00501.600.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Na podstawie art. 184 § 1 ust. 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§1

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 z siedzibą w Przedszkolu Nr 2 w Mosinie - ul. Powstańców Wlkp. 1, odwołuje się, Panią Klaudię Kwiatkowską. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2014 roku i podlega podaniu
do publicznej wiadomości.