Uchwała Nr LXII/440/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2013 rok

Uchwała Nr LXII/440/14.PDF
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2013 rok.PDF
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2013 rok.PDF
Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2013 rok.PDF

Załączniki nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2013 rok.PDF
Załączniki nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 i nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2013 rok.PDF

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok.PDF