Zarządzenie Nr OW. 00501.637.2014 MK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

Zarządzenie Nr OW. 00501.637.2014 MK

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 lipca 2014 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1.Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pana Mariusza Czajko nauczyciela Zespołu Szkół w Krośnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN,

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

5. Grażyna Bartkowiak - dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie.

 

2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Beaty Andrzejewskiej nauczycielki Zespołu Szkół w Krośnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN,

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

5. Grażyna Bartkowiak - dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie.

 

3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Kingi Jaworskiej nauczycielki Zespołu Szkół w Krośnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN,

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

5. Grażyna Bartkowiak - dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie.

 

4. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anny Skrzypczak nauczycielki Zespołu Szkół w Daszewicach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

4. Olga Gałuszek - ekspert MEN,

5. Arleta Pawlak - wicedyrektor Zespołu Szkół w Daszewicach,

6. Zbigniew Lisiecki - przedstawiciel ZNP.

 

5. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Darii Juskowiak  nauczycielki Zespołu Szkół w Rogalinku, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

4. Olga Gałuszek - ekspert MEN,

5. Katarzyna Jaszczak - dyrektor Zespołu Szkół w Rogalinku,

6. Zbigniew Lisiecki - przedstawiciel ZNP.

 

6. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Małgorzaty Schulz nauczycielki Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN,

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

5. Lidia Szyrej - dyrektor Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej.

 

7. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Justyny Nojszewskiej nauczycielki Gimnazjum nr 1 w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Jadwiga Fisiak - ekspert MEN,

4. Mariola Głuszczak - ekspert MEN,

5. Ewa A. Szymańska - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Mosinie.

 

8. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Marty Tomczyk nauczycielki Zespołu Szkół w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Jadwiga Fisiak - ekspert MEN,

4. Mariola Głuszczak - ekspert MEN,

5. Alicja Piskorska-Witucka - wicedyrektor Zespołu Szkół w Mosinie,

6. Małgorzata Miedziak - przedstawiciel ZNP.

 

9. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Natalii Wojciak nauczycielki Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Janusz Judziński - ekspert MEN,

4. Jadwiga Fisiak - ekspert MEN,

5. Lidia Szyrej - dyrektor Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej.

 

10. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Katarzyny Ficer nauczycielki Zespołu Szkół w Rogalinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Janusz Judziński - ekspert MEN,

4. Mariola Głuszczak - ekspert MEN,

5. Anna Bąk - dyrektor Zespołu Szkól w Rogalinie.

 

11. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Moniki Kaźmierczak-Wróblewskiej nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Janusz Judziński - ekspert MEN,

4. Mariola Głuszczak - ekspert MEN,

5. Kamila Bilska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

12. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Justyny Podeszwy nauczycielki Zespołu Szkół w Rogalinku, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Janusz Judziński - ekspert MEN,

4. Mariola Głuszczak - ekspert MEN,

5. Katarzyna Jaszczak - dyrektor Zespołu Szkół w Rogalinku,

6. Małgorzata Miedziak - przedstawiciel ZNP.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.