Uchwała Nr LXVII/478/14 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Mosina w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 20

Uchwała Nr LXVII/478/14.PDF