Informacja o wyborze Wykonawcy dla zadania: Dostawa materiałów i gadżetów promocyjnych dla projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina"


Informacja o wyborze wykonawcy dla zadania: Dostawa materiałów i gadżetów promocyjnych dla projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina"