Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
 
Małgorzata Kaptur
 
Wiceprzewodnicząca Rady:
 
Maria Witkowska
 

Sprawozdania roczne z pracy Rady Miejskiej w Mosinie:
       - 2015
       - 2016
       - 2017