Kluby Radnych kadencji 2014-2018

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2014-2018 funkcjonują kluby radnych:
 
"Klub Praworządna Gmina" (skład osobowy według informacji z dnia 1 grudnia 2014 r.):
  1. Maria Witkowska - przewodnicząca
  2. Zdzisław Gierek
  3. Zbigniew Grygier
  4. Mieczysław Rożek

"Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska" (skład osobowy według informacji z dnia 29 listopada 2017 r.):

  1. Andrzej Raźny - przewodniczący
  2. Jolanta Szymczak
  3. Agnieszka Gorzyńska
  4. Dominik Michalak
  5. Marian Osuch
  6. Waldemar Wiązek