Zarządzenie BG.00501.2.2014 r. z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania z funkcji II Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie BG.00501.2.2014 r. z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania z funkcji II Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina