Zarządzenie nr 00501.4.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie nr 00501.4.2014
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina