Zarządzenie Nr 00501.6.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny

Zarządzenie Nr 00501.6.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.