Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

Protokół nr 1/14 z 19.12.2014.pdf
Protokół nr 2/15 z 8.01.2015.pdf
Protokół nr 3/15 z 15.01.2015.pdf
Protokół nr 4/15 z 12.02.2015.pdf
Protokół nr 5/15 z 23.02.2015.pdf
Protokół nr 6/15 z 12.03.2015.pdf
Protokół nr 7/15 z 24.03.2015.pdf
Protokół nr 8/15 z 16.04.2015.pdf
Protokół nr 9/15 z 14.05.2015.pdf
Protokół nr 10/15 z 11.06.2015.pdf
Protokół nr 11/15 z 10.09.2015.pdf
Protokół nr 12/15 z 15.10.2015.pdf
Protokół nr 13/15 z 18.11.2015.pdf
Protokół nr 14/15 z 3.12.2015.pdf
Protokół nr 15/16 z 14.01.2016.pdf
Protokół nr 16/16 z 19.01.2016.pdf
Protokół nr 17/16 z 25.01.2016.pdf
Protokół nr 18/16 z 11.02.2016.pdf
Protokół nr 19/16 z 23.03.2016.pdf
Protokół nr 20/16 z 14.04.2016.pdf
Protokół nr 21/16 z 19.05.2016.pdf
Protokół nr 22/16 z 20.05.2016.pdf
Protokół nr 23/16 z 23.06.2016.pdf
Protokół nr 24/16 z 15.09.2016.pdf
Protokół nr 25/16 z 13.10.2016.pdf
Protokół nr 26/16 z 21.11.2016.pdf
Protokół nr 27/16 z 29.11.2016.pdf
Protokół nr 28/16 z 19.12.2016.pdf
Protokół nr 29/17 z 12.01.2017.pdf
Protokół nr 30/17 z 16.02.2017.pdf
Protokół nr 31/17 z 27.03.2017.pdf
Protokół nr 32/17 z 10.04.2017.pdf
Protokół nr 33/17 z 18.05.2017.pdf
Protokół nr 34/17 z 23.06.2017.pdf
Protokół nr 35/17 z 14.09.2017.pdf
Protokół nr 36/17 z 12.10.2017.pdf
Protokół nr 37/17 z 28.11.2017.pdf
Protokół nr 38/17 z 5.12.2017.pdf
Protokół nr 39/18 z 16.01.2018.pdf
Protokół nr 40/18 z 22.01.2018.pdf
Protokół nr 41/18 z 15.02.2018.pdf
Protokół nr 42/18 z 15.03.2018.pdf
Protokół nr 43/18 z 12.04.2018.pdf
Protokół nr 44/18 z 17.05.2018.pdf
Protokół nr 45/18 z 18.06.2018.pdf
Protokół nr 46/18 z 13.09.2018.pdf
Protokół nr 47/18 z 4.10.2018.pdf