Uchwała Nr IV/15/14 w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski

Uchwała Nr IV/15/14.PDF