Zarządzenie nr FB.00501.12.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z za

Zarządzenie nr FB.00501.12.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 stycznia 2015 r.
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2015 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
z 2011r., Nr 25, poz. 572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2015 r.:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Kwota dotacji- wnioskowana
1.
Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka
Sekcja piłki siatkowej
24 000,00
2.
Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka
Sekcja tańca i aerobiku
7 000,00
3.
TIGER TEAM
Szkolenie dzieci i młodzieży z Teakwondo Olimpijskiego
 
4 000,00
 
4.
Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI
Szkolenie i organizacja zajęć z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców
4 000,00
5.
Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI
Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- rzut oszczepem
2 000,00
6.
Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI
Organizacja zajęć z piłki ręcznej chłopców
2 000,00
7.
Klub Sportowy 1920 Mosina
 
Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej
100 000,00
8.
Uczniowski Klub Sportowy Kotwica Rogalinek
Upowszechnienie kultury fizycznej i  sportu z zakresu piłki siatkowej
5 000,00
9.
Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA
Realizacja szkolenie piłkarskiego dla dzieci i młodzieży  oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN
22 000,00
10.
Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA
 
Realizacja szkolenie piłkarskiego oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej
15 000,00
11.
Mosiński Klub Żeglarski
 
Edukacja żeglarska i promocja żeglarstwa na terenie Gminy Mosina
5 000,00
 
RAZEM
190 000,00
 
2.Środki finansowe w wysokości 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2015.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.