Zarządzenie nr BR.00501.19.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 "Nowe Krosno" w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.19.2015.PDF