Zarządzenie nr BR.00501.20.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 1 "Śródmieście" w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.20.2015.PDF