Zarządzenie Nr BG 00501.28.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.28.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.