Zarządzenie Nr BG.00501.27.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użyczania nieruchomości, obiektów budowlanych i urządzeń będących własnością Gminy Mosina

Zarządzenie Nr BG.00501.27.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad użyczania nieruchomości, obiektów budowlanych i urządzeń będących własnością Gminy Mosina.