Zarządzenie nr BR.00501.47.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pecna, Konstantynowo

Zarządzenie nr BR.00501.47.2015.PDF