Zarządzenie nr BR.00501.59.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiórek

Zarządzenie nr BR.00501.59.2015.PDF