Zarządzenie nr BR.00501.60.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Świątniki

Zarządzenie nr BR.00501.60.2015.PDF