Zarządzenie nr BR.00501.72.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna

Zarządzenie nr BR.00501.72.2015.PDF