Zarządzenie nr BR.00501.74.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Radzewice

Zarządzenie nr BR.00501.74.2015.PDF