Zarządzenie nr BR.00501.75.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 2 "Czarnokurz" w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.75.2015.PDF