Zarządzenie Nr IN.00501.84.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr IN.00501.84.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 
Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Powołuje się 22 obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mosina w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr IN.00501.84.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Obwód nr 1 - Świetlica Wiejska, ul. Poznańska 78, Czapury

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Jerzy
Falbierski
Mosina
KW Adama Jarubasa
2
Krzysztof
Klauziński
Rogalin
KW Andrzeja Dudy
3
Zbigniew
Bołoszko
Rogalinek
KW Magdaleny Ogórek
4
Anna
Smug
Mosina
KW Pawła Kukiza
5
Danuta
Rozmiarek
Krosno
KW Bronisława Komorowskiego
6
Maria
Borkowska
Mosina
uzupełnienie
7
Dorota
Pazgrat
Czapury
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 2 - Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, Czapury

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Piotr
Grabarkiewicz
Drużyna
KW Adama Jarubasa
2
Ilona
Stanisławiak
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Katarzyna
Giel
Krosno
KW Magdaleny Ogórek
4
Andrzej
Smug
Mosina
KW Pawła Kukiza
5
Gizela
Springer
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
6
Iwona
Piotrowska
Krosinko
uzupełnienie
7
Magdalena
Stefańska
Wiórek
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 3 - Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 3, Daszewice

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Adam
Piwosz
Drużyna
KW Adama Jarubasa
2
Robert
Michalski
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Stanisława
Młyńczak
Rogalinek
KW Magdaleny Ogórek
4
Marta
Pazgrat
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
5
Estera
Wekwert
Mosina
uzupełnienie
6
Grażyna
Misterka
Mosina
uzupełnienie
7
Małgorzata
Stańczak
Baranowo
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 4 - Świetlica Wiejska, ul. Kościelna 3, Rogalinek

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Agnieszka
Gerke
Rogalinek
KW Adama Jarubasa
2
Anna
Różańska
Rogalin
KW Andrzeja Dudy
3
Kamil
Nurkowski
Rogalinek
KW Janusza Palikota
4
Dorota
Domagała
Rogalinek
KW Magdaleny Ogórek
5
Barbara
Piętka
Mieczewo
KW Jacka Wilka
6
Roman
Pawłowski
Rogalin
KW Pawła Kukiza
7
Aneta
Śliwińska
Krosno
KW Bronisława Komorowskiego
8
Rozalia
Skrzypczak
Słupia
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 5 - Zespół Szkół w Rogalinie, ul. Poznańska 2, Rogalin

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Paweł
Jabłecki
Rogalin
KW Adama Jarubasa
2
Bogumiła
Walczak
Świątniki
KW Andrzeja Dudy
3
Izabela
Szczepaniak
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
4
Barbara
Pawłowska
Rogalin
KW Pawła Kukiza
5
Łukasz
Śliwiński
Krosno
KW Bronisława Komorowskiego
6
Barbara
Zimmer
Mosina
uzupełnienie
7
Maria
Mizerna
Rogalin
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 6 - Świetlica Wiejska, ul. Szeroka 3, Mieczewo

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Mariusz
Zawartowski
Drużyna
KW Adama Jarubasa
2
Marta
Stawik
Świątniki
KW Andrzeja Dudy
3
Julia
Giel
Krosno
KW Magdaleny Ogórek
4
Anna
Paluszkiewicz
Mosina
KW Pawła Kukiza
5
Andrzej
Jankowiak
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
6
Marietta
Ewleszyn
Mosina
uzupełnienie
7
Hanna
Barcz
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 7 - Klub Rolnika, Sowinki 1C

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Klara
Kurowska
Sowinki
KW Adama Jarubasa
2
Jakub
Jungermann
Sowinki
KW Andrzeja Dudy
3
Karolina
Binkowska
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Ewa
Naskręt
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Robert
Konieczny
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Katarzyna
Leśniczak
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Jacek
Dominiak
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
8
Klaudia
Kołodziejczak
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 8 - Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, Nowinki

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Paweł
Grabarkiewicz
Drużyna
KW Adama Jarubasa
2
Łukasz
Antkowiak
Drużyna
KW Andrzeja Dudy
3
Grzegorz
Lewendoski
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
4
Karolina
Wieczorkiewicz
Puszczykowo
KW Pawła Kukiza
5
Ireneusz
Tomaszewski
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
6
Łukasz
Woyda
Mosina
uzupełnienie
7
Anna
Wojnowska
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 9 - Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, Pecna

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Karol
Ciężki
Pecna
KW Adama Jarubasa
2
Jarosław
Bilewicz
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Szymon
Rybicki
Krosno
KW Janusza Palikota
4
Roman
Budziński
Pecna
KW Magdaleny Ogórek
5
Anna
Radowicz
Borkowice
KW Jacka Wilka
6
Robert
Kaczmarek
Żabno
KW Pawła Kukiza
7
Elena
Cieleńska
Pecna
KW Bronisława Komorowskiego
8
Zdzisława
Kurek
Pecna
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 10 - Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, Krosinko

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Przemysław
Pniewski
Krosinko
KW Adama Jarubasa
2
Teresa
Nowak
Krosinko
KW Andrzeja Dudy
3
Marek
Roszkowski
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Michał
Linke
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Irena
Demuth
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Hanna
Chmielarz
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Ryszard
Kotara
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
8
Sylwia
Sołtysińska
Jeziory
KW Pawła Tanajno
9
Marzena
Glinkowska
Krosinko
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 11 - Zespół Szkół, ul. Główna 43, Krosno

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Dominika
Głucha
Drużyna
KW Adama Jarubasa
2
Katarzyna
Sobolewska
Krosno
KW Andrzeja Dudy
3
Marlena
Konieczna
Krosno
KW Janusza Korwin-Mikke
4
Adam
Szeszuła
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Mateusz
Mądrawski
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Magdalena
Mocek
Krosno
KW Pawła Kukiza
7
Przemysław
Raźny
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
8
Anna
Droszcz
Krosno
KW Pawła Tanajno
9
Barbara
Górna
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 12 - Zespół Szkół, ul. Główna 43, Krosno

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Agnieszka
Domagała
Pecna
KW Adama Jarubasa
2
Beata
Ratajczak
Krosno
KW Andrzeja Dudy
3
Szymon
Balcerek-Kałek
Krosno
KW Janusza Korwin-Mikke
4
Robert
Dymarski
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Marcin
Mądrawski
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Tomasz
Stefaniak
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Karolina
Staszak
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
8
Przemysław
Droszcz
Krosno
KW Pawła Tanajno
9
Michalina
Górna
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 13 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Kościelna 2, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Jolanta
Ossowska
Krosno
KW Adama Jarubasa
2
Katarzyna
Szmyt
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Agnieszka
Roszak
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Danuta
Tórz
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Hanna
Konieczna
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Piotr
Kaźmierczak
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Maria
Kurzawa
Mosina
KW Michała Brauna
8
Wanda
Gąsiorowska
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
9
Aleksandra
Matusiak
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 14 - Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 1, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Wiesław
Gołembiowski
Mosina
KW Adama Jarubasa
2
Katarzyna
Lulka
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Zofia
Puzio
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Halina
Kuhnke
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Violetta
Bartnikowska
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Renata
Kaźmierczak
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Liliana
Gintrowicz
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
8
Ewelina
Szykulska
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 15 - Przedszkole Nr 4, ul. Kasprowicza 28, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Hubert
Żabiński
Mosina
KW Adama Jarubasa
2
Sylwia
Zeidler
Krosno
KW Andrzeja Dudy
3
Przemysław
Jackowiak
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Sandra
Krawczyk
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Agnieszka
Serek
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Iwona
Czamańska
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Anna
Kreczmer
Mosina
KW Michała Brauna
8
Iwona
Tomaszewska
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
9
Marianna
Janik
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 16 - Zespół Szkół, ul. Krasickiego 16, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Małgorzata
Kaźmierczak
Mosina
KW Adama Jarubasa
2
Danuta
Lipa
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Anna
Piotrowska
Mosina
KW Janusza Korwin-Mikke
4
Alicja
Spaleniak
Mosina
KW Janusza Palikota
5
Joanna
Radowicz
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
6
Izabela
Stefaniak
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Michalina
Jankowska
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
8
Magdalena
Ptak
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 17 - Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Danuta
Żabińska-Falbierska
Mosina
KW Adama Jarubasa
2
Alicja
Wendzonka
Świątniki
KW Andrzeja Dudy
3
Monika
Molska-Leśniewicz
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Jolanta
Szymczak
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Joanna
Wilczak
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Marcin
Pawłowski
Rogalin
KW Pawła Kukiza
7
Danuta
Kreczmer
Mosina
KW Michała Brauna
8
Andrzej
Raźny
Krosno
KW Bronisława Komorowskiego
9
Piotr
Demuth
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 18 - Przedszkole Nr 2, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Justyna
Matecka
Żabinko
KW Adama Jarubasa
2
Tomasz
Woźniak
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Joanna
Bresinska
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Justyna
Szwarc-Kudla
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Monika
Kaźmierczak
Mosina
KW Pawła Kukiza
6
Małgorzata
Kreczmer
Mosina
KW Michała Brauna
7
Łukasz
Lambui
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
8
Iwona
Kołda
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 19 - Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Adam
Janicki
Nowinki
KW Adama Jarubasa
2
Urszula
Marciniak
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Dorota
Gołąb
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Wanda
Sikorska
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Marlena
Plewińska
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Elżbieta
Soroczyńska
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Ewa
Zalewska
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
9
Bożena
Grabianowska
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 20 - Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Justyna
Kopeć
Krosno
KW Adama Jarubasa
2
Zenon
Kolendowicz
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Barbara
Bresinska
Mosina
KW Janusza Palikota
4
Daria
Głuchowska
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
5
Kinga
Duszyńska
Mosina
KW Jacka Wilka
6
Hubert
Czamański
Mosina
KW Pawła Kukiza
7
Grażyna
Dominiak
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
8
Zdzisława
Drozdowska
Mosina
KW Michała Brauna
9
Wiesław
Depowski
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 21 - Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, Mosina

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Magdalena
Banaszak
Pecna
KW Adama Jarubasa
2
Gizela
Bąkowska
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Joanna
Makowska
Mosina
KW Janusza Korwin-Mikke
4
Natalia
Napiórkowska
Mosina
KW Janusza Palikota
5
Jolanta
Kamińska
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
6
Sylwia
Bartnikowska
Mosina
KW Jacka Wilka
7
Kazimiera
Markowska
Mosina
KW Pawła Kukiza
8
Joanna
Dominiak
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
9
Dariusz
Madej
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina

Obwód nr 22 - Szpital w Ludwikowie, ul. Leśna 1, Ludwikowo

L.p.:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Nazwa organu zgłaszającego
1
Marian
Nowak
Mosina
KW Adama Jarubasa
2
Elżbieta
Bogucka
Mosina
KW Andrzeja Dudy
3
Irena
Rybarczyk
Mosina
KW Magdaleny Ogórek
4
Tomasz
Konieczny
Mosina
KW Jacka Wilka
5
Joanna
Sobolewska
Krosno
KW Michała Brauna
6
Artur
Matuszak
Mosina
KW Bronisława Komorowskiego
7
Mieczysław
Hemmerling
Mosina
Burmistrz Gminy Mosina