Zarządzenie Nr IN.00501.89.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządz

Zarządzenie Nr IN.00501.89.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Na podstawie art. 184 § 1 ust. 1 oraz 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
§1. Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 z siedzibą w Centrum Kształcenia w Nowinkach - ul. Powstańców Wielkopolskich 3, odwołuje się, Panią Karolinę Marię Wieczorkiewicz. Powodem odwołania jest niespełnienie warunku, o którym mowa w art. 182 § 4 w. wym. ustawy - Kodeks wyborczy.
§2. Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Pecnej - ul. Szkolna 19, odwołuje się Pana Roberta Kaczmarka. Powodem odwołania jest niespełnienie warunku, o którym mowa w art. 182 § 4 w. wym. ustawy - Kodeks wyborczy
§ 3. Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 z siedzibą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mosinie - ul. Kościelna 2, odwołuje się Panią Aleksandrę Matusiak. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2015 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś