Zarządzenie Nr IN.00501.90.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz

Zarządzenie Nr IN.00501.90.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Na podstawie art. 182 § 4 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 
p o w o ł u j ę
 
następujące osoby w skład Obwodowych Komisji Wyborczych:
 
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Nazwisko i Imię
Miejsce zamieszkania
13.
Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy,
ul. Kościelna 2, Mosina
tel. 618-132-469
1.   Maja Matusiak-Kapczyńska
Mosina
 
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś