Zarządzenie nr OSIR.00501.86.2015.WD Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie: przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych

Zarządzenie nr OSIR.00501.86.2015.WD
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie:  przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Przyznać następujące stypendia sportowe dla zawodników:
a) stypendium sportowe w wysokości 300,00 zł miesięcznie w okresie od lipca do września 2015r. dla Dominika Klemczaka (karate),
b) stypendium sportowe w wysokości 400,00 zł miesięcznie w okresie od lipca do września 2015r. dla Alberta Warzocha (pływanie).
2. Przyznać następujące nagrody sportowe dla zawodników:
a) I Nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 2 000,- zł dla Maksymiliana Wiśniewskiego (jujutsu),
b) II Nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 1 500,- zł dla Jakuba Grobelnego (kajakarstwo),
c) III Nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 1 000,- zł dla Kacpra Kubiaka (judo i sumo).
3. Przyznać następujące nagrody sportowe dla zawodników w formie statuetki i dyplomu:
a) Zuzanna Klemczak (karate),
b) Wojciech Fajfer (żużel),
c) Jakub Pinkowski (piłka siatkowa),
d) Joanna Witkowska (judo),
e) Wojciech Żurawki (szermierka).
§  2.
Przyznać nagrodę pieniężną dla Pani Justyny Siwierskiej, trenera Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mosińska Jedynka", nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie oraz Gimnazjum nr 1 w Mosinie- wyróżniającego się osiągnięciami w działalności sportowej w wysokości 1 000,00 zł.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.