Zarządzenie nr BR.00501.96.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Drużyna, Nowinki

Zarządzenie nr BR.00501.96.2015.PDF