Zestawienie z wynikami głosowania - Pezydent RP 2015Zestawienie wyników głosowania na terenie Gminy Mosina z podziałem na obwody.pdf