Zarządzenie Nr GCI.00501.116.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.